Temel İlk yardım Eğitimi

Yaşamı tehlikeye düşüren herhangi bir kaza ya da durumda, sağlık görevlilerinin tıbbi müdahalesi sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da daha kötüye gitmesini engellemek için olay yerinde, tıbbi araç gereç olmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalara İlk yardım denir.

Sağlık bakanlığının temel ilk yardım yönetmeliğine göre;
az tehlikeli işyerlerinde her 20 kişiden 1 kişi,
tehlikeli işyerlerinde 15 kişiden 1 kişi,
çok tehlikeli işyerlerinde ise her 10 kişiden 1 kişi ilk yardım konusunda eğitimli olmalıdır.

Temel İlk yardım eğitiminin amacı; olası acil bir durum karşısında profesyonel ekipler gelene kadar, amaçsız çözümlerden ve yanlış müdahalelerden kaçınarak hasta/yaralıya çabuk, etkili ve en uygun müdahaleyi yapmak için gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmaktır.

Temel İlk yardım Eğitiminin Birey ve Toplum Açısından Önemi

İnsanlar hayatta oldukları sürece pek çok nedenden dolayı hastalık ve yaralanma riskleri ile karşı karşıya kalmaktadır. Bulunduğumuz ortamlarda ki risklerden dolayı da her an bir kaza yada hastalık durumunun içinde kalabiliriz. Bu gibi durumlarda müdahale de bulunacak kişilerin ilk yardım eğitimi almış olmaları yapacakları doğru müdahalelerle yaşamların sürdürülmesinde, sakatlanmaların önlenmesinde ve iyileşme sürecinin kısalmasında önemli rol oynayacaktır.

Her gün ev, iş ya da trafik kazaları ve doğal afetler nedeni ile çok sayıda vatandaşımız yaşamını kaybetmekte ya da sakat kalmaktadır. Acil müdahale gerektiren, bazen zamanla mücadelenin de büyük önem taşıdığı bu durumlarda olay yerinde her zaman bir sağlık görevlisi olamayacağı için olaydan etkilenen ya da olay yerinde bulunan kişilerin yapacakları ilk yardım uygulamaları son derece önem arz eder.

Genel olarak toplumumuzda, acil yardım ile ilk yardım ifadeleri birbirlerinin yerine kullanılmaktadır. Acil yardım, sağlık çalışanları tarafından gerekli donanımla yapılan tıbbi müdahaleleri kapsamasına rağmen; ilk yardım, bu konuda eğitim almış kişilerce olay yerinde bulunan malzemelerle ilaçsız olarak yapılan, uygulamaları kapsar.

Temel ilk yardım eğitimi almamış kişilerin, ilk yardım uygulamalarında bulunmaları eksik bilgi ve hatalı uygulamalarından kaynaklı sakıncalı sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle ilk yardım uygulayacak olan kişilerin, mutlaka ilk yardım eğitimi almış olmaları, öncelikli amaçlarının kişilere zarar vermemek olduğunu bilmeleri ve hayati tehlike oluşturabilecek müdahalelerde bulunmamaları son derece önemlidir.

Bu amaçlarla, Sağlık Bakanlığı tarafından 22 Mayıs 2002 tarih ve 24762 sayılı Resmi Gazete ’de İlk yardım Yönetmeliği yayımlanmıştır. Bu yönetmelik çerçevesinde, ilk yardım eğitimi almış sertifikalı ilk yardımcıların sayılarının ve niteliklerinin artmasına ve toplumumuzun ilk yardım konusunda bilinçlendirilmesine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Temel İlk Yardım Eğitiminin Bireylere ve Kurumlara Katkıları

Temel İlk Yardım Eğitimleri, İlk yardım Yönetmeliği’nin 8. maddesine göre ilk yardım kursu açma ve kurs verme yetkisine sahip kurumlar tarafından verilmektedir.

ÖzgürCE Danışmanlık ve Eğitim; İlk yardım Yönetmeliği’nin 8. maddesine göre Temel İlk Yardım Eğitimleri ile ilgili ilk yardım kursu açma ve kurs verme yetkisine sahip kurumlar ile çözüm ortağı olarak çalışır. İşletmelerin ihtiyaçlarına yönelik hızlı ve kuruma özel terzi işi eğitimler verilmesi için danışmanlık hizmetleri vermektedir.

İlk Yardım Yönetmeliği’nin yürürlüğe girmesi ile birlikte, ülkemizde ilk yardımcı ve zorunlu ilk yardımcı istihdamı, zorunlu hale gelmiştir. Yönetmeliğin 16. maddesine göre, tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her yirmi personel için en az bir, ilgili mevzuata göre ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde, her on personel için en az bir olmak üzere, bu yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş merkezden  “Temel İlk yardım Eğitimi” sertifikası almış ilk yardımcının bulundurulması zorunludur. Bu açıdan bakıldığında, ilk yardım eğitimi almak, işsizliğin çok yüksek olduğu ülkemizde, birçok kurumda iş bulmak için önemli bir şans olduğu sonucunu ortaya çıkarmaktadır.

İlk yardım Yönetmeliği’nin “Müeyyideler” başlıklı 29. maddesine göre, ilk yardımcı bulundurmayan kurum ve kuruluşlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 295 inci maddesi hükmü doğrultusunda cezai müeyyide uygulanacaktır. Bu nedenle, tüm kurum ve kuruluşlarda ilk yardım eğitimi almış olan kursiyerlerimizin iş bulmaları mümkündür.

ÖzgürCE Danışmanlık ve Eğitim Temel İlk Yardım Eğitimleri Hedeflerimiz

 • Sağlık Bakanlığı onaylı Temel İlk yardım el kitabı, ÖzgürCE Danışmanlık ve Eğitim’ in çözüm ortağı olarak çalıştığı İlk yardım eğitimi vermeye yetkili kurumlar tarafından tüm katılımcılarına ücretsiz verilmektedir.
 • Temel İlk yardım Eğitimlerimiz ÖzgürCE Danışmanlık ve Eğitim’in çözüm ortağı olarak çalıştığı Sağlık Bakanlığından onaylı İlk yardım eğitimi vermeye yetkili kurumların alanında uzman İlk Yardım Eğitmenleri tarafından gerçekleştirilmektedir.
 • ÖzgürCE Danışmanlık ve Eğitim’in düzenlediği Temel İlk yardım Eğitimi ile kendiniz, yakınlarımız ve işletme çalışanları için hayat kurtarıcı müdahaleleri öğrenebilir, acil durumlarda doğru ve bilinçli uygulamalarda bulunarak insanlara yardımcı olabilirsiniz.
 • Temel İlk yardım Eğitimi sonunda yapılacak sınavda tüm adaylara ÖzgürCE Danışmanlık ve Eğitim’ in çözüm ortağı olarak çalıştığı Sağlık Bakanlığından onaylı İlk yardım eğitimi vermeye yetkili kurumların yetkili eğiticileri tarafından çalışma soruları dağıtılmaktadır.
 • ÖzgürCE Danışmanlık ve Eğitim’in çözüm ortağı olarak çalıştığı Sağlık Bakanlığından onaylı İlk yardım eğitimi vermeye yetkili kurumların verdiği eğitimler, Temel İlk Yardım Eğitimi veren kurumlar arasında tüm ilgili sınavlarda yüksek bir başarı oranı göstermektedir.
 • Temel İlk Yardım Eğitimlerinde interaktif eğitim teknikleri kullanılarak, projektör ,maket , slayt vb eğitim materyalleri ile desteklenmekte ve uygulamalı olarak gerçekleştirilmektedir.

Temel İlk Yardım Eğitimi İçeriği;

Temel İlkyardım Eğitimi
Özgürce Danışmanlık ve Eğitim Temel İlk Yardım Eğitimi
 • Ön Test
 • Genel İlkyardım Bilgileri
 • Hasta/Yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi
 • Temel Yaşam Desteği
 • Hasta/Yaralı Taşıma teknikleri
 • Göz kulak ve buruna yabancı cisim kaçmasında ilkyardım
 • TYD ve Taşıma Teknikleri, Pratik Uygulaması
 • Havayolu Tıkanıklığı
 • Yaralanmalarda İlkyardım
 • Kanamalarda İlkyardım
 • Hayvan ısırmalarında İlkyardım
 • Bilinç Bozukluklarında İlkyardım
 • Yanık, Donma ve Sıcak Çarpmalarında İlkyardım
 • Zehirlenmelerde İlkyardım
 • Boğulmalarda İlkyardım
 • Kırık, Çıkık ve Burkulmalarda İlkyardım
 • Kalp Krizi ve Kan Şekeri
 • Yazılı ve Uygulamalı Değerlendirme
 • Kurs Değerlendirmesi ve Kapanış

Temel İlk Yardım Eğitimi Ön Bilgiler

Acil durumlarda doğru ve bilinçli uygulamalarda bulunmak isteyen herkes Temel İlk Yardım Eğitimi alabilir.

İlk Yardım kursları ;

 • Temel İlk Yardım Eğitimi (16 saat) ,
 • Temel İlk Yardım Güncelleme Eğitimi (8 saat)
 • Standart İlk Yardım Eğitimi (40 saat ) olarak düzenlenebilmektedir.

Güncelleme eğitimlerine katılmak için 3 yıllık geçerlilik süresi dolmamış İlk yardım sertifikası sahibi olmak gerekmektedir.

Temel İlk Yardım Eğitimi Eğitmen Kadrosu

Eğitimler Sağlık Bakanlığından onaylı sertifikalı İlk Yardım Eğitmenleri tarafından düzenlenir.

Temel İlk Yardım Eğitimi Sonunda Verilen Belge

Temel İlk Yardım Eğitimin tamamına katılan ve başarılı bulunan katılımcılara Sağlık Bakanlığından onaylı İlk yardımcı sertifikası ve kimlik kartı, ÖzgürCE Danışmanlık ve Eğitim’in çözüm ortağı olarak çalıştığı Sağlık Bakanlığından onaylı kurumlar tarafından tüm adaylara verilecektir.

Temel İlk Yardım Eğitim Yeri

Temel ilk yardım eğitimlerimiz, firmanıza ait eğitim salonlarında ya da ÖzgürCE Danışmanlık ve Eğitim’in organizasyonunda kendi eğitim sınıflarında verilmektedir.

Temel ilk yardım eğitimi başvurusu için gerekli evraklar:

 • Eğitim başvuru formu
 • 2 adet vesikalık fotoğraf
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi

Temek İlk Yardım eğitimi ile ilgili olarak Türkiye’nin Lider Eğitim ve Belgelendirme Kuruluşlarından biri olan ÖzgürCE Danışmanlık ve Eğitime 0 262 646 4704  ya da 0 533 287 0223 numaralı hatlardan ulaşarak uzman kadromuzdan bilgi, destek ve hizmet alabilirsiniz. Ayrıca www.ozgurcedanis.com’dan ÖzgürCE danışabilirsiniz.