• İşçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerinde uzman kadro ile hızlı çözümlerle danışmanlık.

   


  • İşyeri hekimi hizmetlerimiz
  • İSG uzmanı ve diğer sağlık personeli hizmetlerimiz
  • Mobil sağlık hizmetlerimiz
  • Laboratuvar ölçüm hizmetlerimiz
  • Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı (TMGD) hizmetlerimiz
  • Patlamadan korunma dökümanı hazırlama hizmetlerimiz
  • Çevresel ölçüm ve analizleri hizmetlerimiz
  • İş makinaları periyodik kontrol ve muayeneleri hizmetlerimiz
  • Ağır ve tehlikeli işlerde çalışma eğitimlerihizmetlerimiz
  • Temel yangın eğitimlerimiz
  • Arama kurtarma eğitimlerimiz
  • Yüksekte çalışma eğitimlerimiz
  • Temel ilkyardım eğitimlerimiz
  • Hijyen Eğitimlerimiz